Velkommen

På vores hjemmeside kan du finde kontaktinformation til bestyrelsen, viceværten, vagttelefonen og administrationen.

Desuden kan du finde de seneste infoskrivelser, referater fra Generalforsamlinger mm. til at udfylde din andelsmappen.

Stiftelsen af A/B Bellmansgade 7-37

Ejendommen hørte under Københavns Kommunes boligbyggeri – i 1995 blev det besluttet at kommunens ejendomme skulle afvikles. Da flere af beboerne ikke var interesseret i at blive ”overtaget” af en bolighaj blev der nedsat en initiativgruppe som skulle arbejde på at lave ejendommen om til andelsboliger og den 1. december 1997 kunne vi så kalde os A/B Bellmansgade 7 -37.

Bestyrelsens kontor

Bellmansgade 13, 1. dør 2 2100 København Ø tlf. 39 27 45 61 e-mail: bestyrelsen@bellmansgade.dk

Kontortid

Åbent hver 1. og 3. tirsdag i måneden, mellem kl. 18.00 – 18.30 Ferielukket i juli måned