Ejendommen havde fint besøg i 1964 af Sovjetunionens ministerpræsident Nikita Krustjov og hans frue og det hele kan ses på DR og på vores hjemmeside nedenfor. Ejendommen hørte under Københavns Kommunes boligbyggeri – i 1995 blev det besluttet at kommunens ejendomme skulle afvikles. Da flere af beboerne ikke var interesseret i at blive ”overtaget” af en bolighaj blev der nedsat en initiativgruppe som skulle arbejde på at lave ejendommen om til andelsboliger og den 1. december 1997 kunne vi så kalde os A/B Bellmansgade 7 -37.

Bestyrelsens kontor

Bellmansgade 13, 1. dør 2 2100 København Ø tlf. 39 27 45 61 e-mail: bestyrelsen@bellmansgade.dk

Kontortid

Åbent hver 1. og 3. tirsdag i måneden, mellem kl. 18.00 – 18.30 Ferielukket i juli måned